4 Lưu Ý Khi Hạch Toán Chi Phí Quà Tặng Khách Hàng, Nhân Viên

Đăng bởi Cone vào lúc 2024-01-08

Khoản chi phí quà tặng khách hàng của doanh nghiệp khi quá cao sẽ được xuất chứng từ, điều này đảm bảo theo quy định và hợp pháp hóa quy trình. Vậy khi hạch toán chi phí quà tặng mà doanh nghiệp cần chú ý những gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới quý khách những thông tin cần biết. 

Quy định pháp luật về chi phí quà tặng khách hàng, nhân viên

Đối với chi phí quà tặng khách hàng, chi phí quà tặng cho nhân viên sẽ phải tuân theo một số quy định của pháp luật như sau: 

Những quy định về taxes về chi phí quà tặng nhân viên

Những quy định về taxes về chi phí quà tặng nhân viên

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Dựa vào Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013, điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều này được sửa đổi, bãi bỏ lần lượt bởi khoản 3 Điều 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014) đã nêu rõ: “Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây”: 

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”. 

  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”. 

Như vậy, đối với chi phí quà tặng cho khách hàng sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng: 

  • Chi phí quà biếu tặng khách hàng phải đáp ứng phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp, thuộc một phần của quá trình sản xuất kinh doanh.

  • Có đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ. 

  • Đối với hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Chi phí tặng quà cho nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Căn cứ điểm 2.31 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCkhoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC):

Chi phí tặng quà cho nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chi phí tặng quà cho nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.” 

Theo đó, chi phí tặng quà cho nhân viên được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi: 

  • Tổng chi không quá 1 tháng lương (tính trung bình trong năm, đã tính thuế theo quy định)

  • Các khoản chi phải có hóa đơn, giấy tờ, chứng từ hợp pháp theo đúng quy định của Pháp Luật. 

Thuế GTGT đầu vào của quà biếu tặng có được khấu trừ không?

Tại khoản 5, điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho,biếu, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.” 

Do đó, hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng khách hàng hay thưởng cho nhân viên dịp Tết được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Quà biếu tặng cho phải chịu thuế GTGT đầu ra không?

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Vì vậy, chi phí tặng quà tết cho khách hàng, chi phí quà tặng hội nghị khách hàng hay các loại quà tặng khác không phải chịu thuế GTGT đầu ra. 

Mua quà tặng khách hàng, nhân viên có cần phải xuất hoá đơn không?

Theo khoản 7, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Vì vậy, mua quà tặng khách hàng, nhân viên có cần phải xuất hoá đơn. 

4 Lưu ý khi hạch toán chi phí quà tặng mà doanh nghiệp phải biết

Dưới đây là 4 lưu ý khi hạch toán chi phí quà tặng doanh nghiệp mà bạn cần nắm được: 

Tìm hiểu những lưu ý khi hạch toán chi phí quà tặng mà doanh nghiệp phải biết

Giới hạn chi phí được khấu trừ

Trong quá trình hạch toán chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần chú ý đến giới hạn chi phí được khấu trừ theo quy định của pháp luật. Quản lý cần nắm rõ và áp dụng đúng các quy định của cơ quan thuế để tránh vi phạm và đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

Quy tắc hạch toán

Việc hạch toán chi phí quà tặng cần tuân theo các quy tắc kế toán chung và quy định cụ thể của ngành, minh bạch, giảm thiểu rủi ro kiểm toán và tăng cường uy tín tài chính của doanh nghiệp.

Đầy đủ chứng từ, minh bạch

Một yếu tố quan trọng khi hạch toán chi phí quà tặng là đảm bảo có đầy đủ chứng từ và minh bạch về mục đích, người nhận, và giá trị thực tế của mỗi món quà. Việc này giúp chứng minh rằng chi phí quà tặng là hợp lý. 

Quy định thuế

Thuế giá trị gia tăng

VAT là một loại thuế áp dụng trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ. Doanh nghiệp cần đăng ký và thực hiện việc nộp thuế VAT theo chu kỳ quy định, thường là hàng tháng hoặc hàng quý.

Thuế TNCN

TNCN là loại thuế áp dụng đối với thu nhập cá nhân của công dân và tổ chức cá nhân. Các nguồn thu nhập bao gồm lương, tiền lãi, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập từ tài sản, doanh nghiệp tự do, và các nguồn thu nhập khác. Có các quy định về miễn giảm, giảm trừ và ưu đãi thuế, vì vậy doanh nghiệp cần nắm vững áp dụng để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho doanh nghiệp. 

Như vậy, thông qua bài viết này quý khách có thể biết rằng chi phí quà tặng khách hàng không phải tính vào thuế. Thông tin này chắc chắn vô cùng quan trọng, để đảm bảo rằng mọi hạch toán chi phí đúng theo quy định. 


Hiển thị tất cả kết quả cho ""